کاری که مدرسه با دانش آموزان می کند این است که مدارس به آنها می آموزد که فرایند و محتوا را با هم اشتباه بگیرند نتیجه این امر نیز این است که مدرسه به دانش آموزان می آموزد که تدریس را با یادگیری اشتباه بگیرند، نمره های بهتر را با دانش و معلومات اشتباه بگیرند و همچنین مدارک را با قابلیت و روانی بیان را با توانایی گفتن حرف های تازه اشتباه بگیرند و در نهایت تصورات دانش آموزان آنقدر مدرسه زده می شود که خدمات را به جای ارزش می پذیرند مثلا هزینه های پزشکی را با مراقبت بهداشتی، خدمات اجتماعی را با بهبود زندگی اجتماعی و بسیج و تدابیر پلیس را با امنیت اشباه بگیرند.

در این بین کشورهایی هم هستند سنت شکنی کرده اند و مدارسی را تاسیس نموده اند که اصطلاحا مدارس بدون دیوار اند. قید و بندهای عادی مدارس را ندارند و دانش آموزان آزادانه تر فعالیت میکنند.

هند؛ آموزشهای عملی در مدرسه ای به وسعت یک روستا

رویکرد آموزشی در مدرسه “سیامنتاک” در روستای دامپور واقع در غرب هند، آموزش عملی است. ساشین دو سای این مدرسه را در سال ۲۰۰۷ میلادی، در این روستا تاسیس کرده است.

هشتاد درصد مردم هند، روستانشین هستند. از سوی دیگر، رقم بالای چهارصد میلیونی کسانی که از روستاها به شهرها مهاجرت می کنند، عواقب و مشکلاتی جدی برای اقتصاد و جامعه هند در بر دارد. ساشین دوسای می گوید که هدفش از تاسیس این مدرسه این بوده که دانش آموزان برای کار و زندگی در روستا آمده شوند و مجبور نشوند در آینده به شهرهای بزرگ بروند.

در این فضای آموزشیِ بدون دیوار، دانش آموزان چیزهایی یاد می گیرند که برای زندگی آینده آنها در روستا مفید است. آنها می آموزند چگونه در آینده، از توانایی ها و دانشی که طی دوران تحصیل کسب کرده اند، در زندگی روزمره استفاده کنند.

در برنامه درسی این مدرسه هیچ حد و مرزی وجود ندارد. دانش آموزان روی طرحهای گوناگون کار می کنند.عده ای در آزمایشگاه غذاهای محلی و گروهی در مزرعه مشغولند. برخی هم در مورد ساخت و ساز سازگار با محیط زیست، چیزهایی یاد می گیرند. این شیوه آموزش عملی، مزیت دیگری هم دارد: آشنایی با مشکلات روزمره، باعث می شود این دانش آموزان به نوآوری دست بزنند.

دانلود کلیپ:

تحصیل در مدارس بدون دیوار